Glasbesparend smeren:

 

 

XPAR Vision en STT Products ontwikkelen samen een intelligent, autonoom smeersysteem voor de glasverpakkingsindustrie (flesjes, potjes, etc.). Met behulp van sensoren, een robot arm en software kunnen zonder interventies van een operator de juiste mallen op de juiste momenten optimaal gesmeerd worden om zo variaties in het productieproces te minimaliseren. Dit maakt het mogelijk om met minder grondstoffen en energieverbruik lichtere en sterkere flesjes te fabriceren. Behalve lagere (transport-)kosten voor de glasverpakkingsindustrie, levert dit ook een reductie in CO2 uitstoot op.

Het project “Glasbesparend smeren” wordt ondersteund door de Europese Unie door middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Zij stellen geld beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Noord Nederlandse economie.